Liên hệ

Liên hệ

PHỤ TÙNG Ô VIỆT NAM – VIET PARTS

 

Địa chỉ: Tầng 1 – Tòa nhà HTP, 434 Trần Khát Chân – Q. Ha iBà Trưng – Hà Nội

 

ĐT: (04) 3972 72 72 / (04) 36227007 - Fax: (04). 3972 40 44 - Hotline1: 09777.82943; Hotline2: 0945.333777

 

Email: phanphoi@vietparts.com.vn hoặc phutung@vietparts.com.vn

 

Website: vietpart.vn

Chi nhánh Viet Parts

Liên hệ với chúng tôi